Gửi tin nhắn
Guangzhou Rongtao Medical Tech LTD.
Công ty
Sản phẩm
Dịch vụ sửa chữa siêu âm
sửa chữa đầu dò siêu âm
sửa chữa máy siêu âm
Đầu dò đầu dò siêu âm
Đầu dò siêu âm đã qua sử dụng
Đầu dò máy quét siêu âm
bảng siêu âm
phụ tùng siêu âm
Hệ thống siêu âm y tế
Hướng dẫn kim sinh thiết siêu âm
Đầu dò siêu âm tương thích
Dịch vụ sửa chữa nội soi
Mô-đun theo dõi bệnh nhân